STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

XVI sesję Rady Gminy Dobromierz
17 grudnia 2019 r. 

GRUDZIEŃ 2019

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XVI/90/19 17.12.2019 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz
2. XVI/91/19 17.12.2019 budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020
3. XVI/92/19 17.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków
4. XVI/93/19 17.12.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
5. XVI/94/19 17.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
6. XVI/95/19 17.12.2019 rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Roztoka

        

PLIK DO POBRANIA:

 


XVII sesję Rady Gminy Dobromierz
19 grudnia 2019 r. 

GRUDZIEŃ 2019

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XVII/96/19 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2. XVII/97/19 19.12.2019 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
3. XVII/98/19 19.12.2019 wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
4. XVII/99/19 19.12.2019 zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

        

PLIK DO POBRANIA:

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

23.12.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu